tevredenheidsenquete

Beste kandidaat-ondernemer,

U kreeg ondersteuning in de oriëntering en begeleiding naar de opstart van een eigen onderneming via het traject ‘Jumpstarters’. Om de dienstverlening naar kandidaat-ondernemers in voorbereiding van een zelfstandige zaak te verbeteren werd een vragenlijst opgemaakt.

Het invullen van de enquête duurt +/- 3 minuten. Wilt u onderstaande vragenlijst invullen aub?

jumpy
  • Algemene vragen en gegevens
  • Traject 'Jumpstarters'
  • Aanbod uit de menukaart

1) Algemene vragen en gegevens

In welke regio heeft u het traject 'Jumpstarters' gevolgd?
Van welke organisatie kwam de ondernemersadviseur die u opvolgde in het traject 'Jumpstarters'?
Hoe ver staat u ondertussen na het beëindigen van het traject 'Jumpstarters'?
Heeft u, binnen een termijn van 4 weken na het beëindigen van het traject 'Jumpstarters', onderwijs/opleiding gevolgd (bv. levenslang leren, formeel leren, off-the-job/in-the-job opleiding, beroepsopleiding, ...)?
Heeft u, binnen een termijn van 4 weken na het beëindigen van het traject 'Jumpstarters', een diploma, certificaat, kwalificatie, ... behaald?
Bent u over het algemeen tevreden over 'Jumpstarters'?